AMNYTT amnytt.no 5/2022 - Page 63

63 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
Med en mobil printer kan man printe ut små serier på lokasjon , det sparer mye tid . ( Foto : Phoenix Contact )
– Phoenix Contact har godt opplegg for kundeservice , vi er meget godt fornøyd med samarbeidet , sier Langeland . – Vi har samarbeidet med Lysteknikk AS i mange år og har levert sammen med dem til en flere prosjekter . Når det gjelder merking er dette et av de største prosjektene for oss , sier Sjølie . Lysteknikk har i dag 9 ansatte på anlegget , mens det jobbes med føringsveier . Etterhvert når de skal til med kabling og komplementering blir det flere , på det meste vil de være 15 personer – blant dem også noen lærlinger . – Både Statsbygg og vi ønsker å ha med lærlinger . Vi kan lære dem opp
Merket sitter langs en kabel , stripset i begge ender . ( Foto : Phoenix Contact )
faglig , men også når det gjelder jobbkultur . Vi setter krav til medarbeiderne , og de leverer , skryter Langeland . Arbeidet gjennomføres som totalentreprise med samspill , der byggherre , rådgivere og entreprenør samlokaliseres for å sammen optimalisere løsningene for prosjektet . – Vi har fått en spekk , og vi har kunnet komme med innspill . Samspillfasen funger godt og vi har et meget godt samarbeid med Skanska . Det gir god flyt i prosessen , dette er godt prosjektert , sier Langeland . Det nye regjeringskvartalet skal ifølge planen stå ferdig i 2030 .

” Det blir en kombinasjon av gammelt og moderne , men det er klar spekk på alt som skal leveres ”