AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 54

54 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
Havbruk er en av mange bransjer der ny teknologi og fjern-tilgang effektiviserer driften . ( Foto : Schneider Electric )
Automation Expert døren til den neste evolusjonen av universell automatisering , sier Ødegård .
Systemdesignspråk for åpne industrielle automasjonsløsninger IEC 61499 er en objektorientert standard som kan være en essensiell byggestein for utviklingen av åpne industrielleautomasjonsmiljø der programvareapplikasjoner er portable på tvers av maskinvareplattformer fra ulike leverandører . – Dette er en annen måte å lage systemene på . Utviklingsarbeidet gjøres mer kostnadseffektiv , og det reduserer også tiden til markedet , påpeker Ødegård . – Med enkel IT / OT-systemkonvergens og programvareapplikasjoner som kan kjøre uavhengig av maskinvareplattform legger IEC 61499-standarden grunnlaget for portabilitet av industrielle automasjonsapplikasjoner , noe som gir radikalt raskere tid til markedet for nye produkter , sier han . Hardware utgjør kanskje bare 5 – 10 % av utviklingskostnadene , det er timeforbruket som drar opp kostnadene . – Gjennom arbeidet i UniversalAutomation og IEC 61499 får du en helt annen arkitektonisk fleksibilitet . Resultatet vil øke fleksibiliteten og kvaliteten , samtidig som utviklingskostnader og time-to-market reduseres betydelig , sier Ødegård .
Samarbeider globalt UniversalAutomation . Org er en uavhengig sammenslutning for aktører som ønsker å endre automatiseringen gjennom implementering av en delt kildekjøringsmotor , basert på IEC 61499-standarden . Brukere og leve-