AMNYTT amnytt.no 5/2022 - Page 53

53 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
God instrumentering og kvalitet på datainnsamling er viktig – også i bygg og anlegg . ( Foto : Schneider Electric )
og mer kostnadseffektivt vedlikehold . – Bedriftene må ta i bruk ny teknologi – og her er datainnsamling helt sentralt . Man må ha nok måledata til å fôre maskinlæringsalgoritmene slik at driften optimaliseres . Da kan vi også få prediktivt vedlikehold , det er lønnsomt å ta problemene før de blir kriser , sier Ødegård . Industrien tar i økende grad i bruk kunstig intelligens , augumentet reality , maskinlæring og edge-arkitekturer for å møte utfordringene i en mer kompleks og digital verden . – I store anlegg vil det naturlig nok være mange leverandører . Da er det viktig at styringssystemene kan kommunisere med alle produktene gjennom åpne industriprotokoller . Da kan personellet også få den nødvendige innsikten , sier Ødegård . – Med vår EcoStruxure Automation Expert kan vi utvikle automatisering slik at løsningene fungerer i tråd med ambisjonene i Industri 4.0 . EcoStruxure Automation Expert gir ny måte å designe produksjonslinjer på , som radikalt endrer hvordan industrien forvalter ressurser og produksjonsprosesser . Med IoT-aktivert arkitektur gir løsningen fordeler til hvert trinn av anleggets livssyklus . Løsningen gir økt hastighet i prosessering av endringer og en frakobling av programvare fra maskinvare ved hjelp av en forenklet plug-and-play-design . – Smidighet er nøkkelen til driftseffektivitet . Takket være en dynamisk modellering av ressurser og IEC 61499-standarden , åpner EcoStruxure