AMNYTT amnytt.no 5/2022 - Page 52

52 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
– Det er viktig at styringssystemene kan kommunisere med alle produktene gjennom åpne industriprotokoller . Da kan personellet få den nødvendige innsikten , sier Ødegård . ( Foto : Schneider Electric / Getty Images )

I

Norge har vi et stort effektiviseringspotensial . Enkelte store kjøpesentre kjører oppvarming av sine lokaler om sommeren , mens kjøleanlegget går parallelt . – Et annet eksempel er bruk av pumper til vanndistribusjon i kommunene , sier Ødegård . – Frekvensomformere skal styre pumpene optimalt . Med økt turtall på pumpene leveres en økt mengde vann . Etter hvert som vannforbruket øker , vil flere pumper starte . Hvis omformeren ikke følger pumpekurven optimalt , er det mulig – med noen enkle justeringer – å få pumpene til å fungere med høyere turtall og hindre at neste pumpe starter . Det fører til betydelig energi- og kostnadsreduksjon . Han nevner et eksempel der en industribedrift på Østlandet oppdaget at energiforbruket var påfallende høyt i helgene – da de ikke hadde produksjon . Det viste seg at to kompressorer stod å gikk , uten noen nytteeffekt . Ved å slå dem av i helgene kunne bedriften spare store beløp . – Noen industribedrifter har kommet langt når det gjelder bevissthet om energiforbruk . Men det er en del som har mye å hente her , mener Ødegård .
Vi må bedre datainnsamlingen Bevissthet er én ting , men man må også ha den nødvendige innsikten for å ta de rette beslutningene . Større grad av digitalisering og automatisering gir bedre produksjonsprosesser