AMNYTT amnytt.no 5/2022 - Page 51

Industrien må bli mer bærekraftig . Økt bevissthet omkring eget energiforbruk og mer kvalitativ datainnsamling for å bedre innsikten i prosessene er nødvendige steg på veien . – Med bedre energieffektivitet vil industrien både redusere klimautslipp og spare penger på utvikling og drift , sier Yngvar Ødegård , Sales Director Industrial Automation i Schneider Electric .

51 / 82

AMNYTT NR . 5 2022

Åpne protokoller gir innsikt i prosessene

Industrien må bli mer bærekraftig . Økt bevissthet omkring eget energiforbruk og mer kvalitativ datainnsamling for å bedre innsikten i prosessene er nødvendige steg på veien . – Med bedre energieffektivitet vil industrien både redusere klimautslipp og spare penger på utvikling og drift , sier Yngvar Ødegård , Sales Director Industrial Automation i Schneider Electric .
Av Eirik Iveland