AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 47

Pressemeldinger

Smart sensorsystem påviste mikroplast

Pressemeldinger

Smarte sensorer påviste mikroplast . – Viser at sensorer kan avdekke stoffer og miljøgifter de egentlig ikke kan måle , sier miljøgeolog Jørgen Engebretsen .
Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner , landområder , vann , klima og miljø . Selskapet har utviklet et bredt spekter med sensorteknologi og egenutviklet webløsning , Cautus Web , for automatisk og kontinuerlig innsamling , bearbeiding , analyse og varsling basert på data fra ulike kilder .
– Sensorer kan egentlig ikke påvise suspendert stoff og mikroplast . I prosjektet ble det sett etter ulike sammenhenger mellom funn , indikasjoner og andre stoffer . Måledata ble samlet i Cautus Web , sier Engebretsen .
SensorTUNNEL Cautus Geo har utvidet bruken av smarte sensorer i prosjektet SensorTUNNEL . Det er et pilotprosjekt med Statens vegvesen og NIVA for et nytt , sensorbasert system for overvåkning av tunnelvaskevann . I prosjektet har sensorene målt stoffer og miljøgifter som ikke kan måles direkte .

Nøkkelen til fremgang

SMC er verdens største produsent av industripneumatikk . Med markedets største supportorganisasjon finner vi rett løsning sammen med deg .
www . smc . no Expertise - Passion - Automation