AMNYTT amnytt.no 5/2022 - Page 46

46 / 82

AMNYTT NR . 5 2022

” Det er lett å lære seg å bruke , du har rask tilgang til online brukerveiledning ”

Dette muliggjør enkel fangst og analyse av sjeldent forekommende hendelser , sier Thota . – Oscilloskopet har også en valgfri 50 MHz AFG for vilkårlig funksjon , blant annet for simulering av sensorsignaler innenfor et design eller for å legge støy til signaler for å utføre margintesting . AFG-utgangen multiplekses med aux-ut-signalet , forteller Wolke .
Har ventet på dette I Adeptor har de klare forventninger til det nye produktet . – Markedet er opptatt av ytelsen skal bli høyere , uten at prisen går for mye opp , sier Hermansen som forteller at den nye serien er kompatibel med eldre Tektronix-oscilloskoper . – Kommandosettet er standardisert , det gjør det mulig og overføre koder mellom ulike versjoner . En oversetterfunksjon gjør det også lett å legge til funksjoner i eksisterende systemer , sier han . Størrelsen gjør Tektronix 2 Series MSO meget godt egnet for undervisning der det er ofte trangt på lab-en .
– Du skal ha plass til mange instrumenter og en lap-top , da er det greit at oscilloskopet ikke tar for mye plass . Det har en god , responsiv berøringsskjerm – for ungdom som er vant til Smart Phone er det en fordel at det skjer noe med én gang , sier Hermansen . – Det er lett å lære seg å bruke , du har rask tilgang til online brukerveiledning og slipper å slå opp i tykke papirmanualer . Grensesnittet er svært likt det som er på de større oscilloskopene . Når de har lært seg dette , kan de raskt sette seg inn i bruken av tyngre , dyrere modellene , mener han . 2 Series MSO inneholder flere porter som du kan bruke til å koble instrumentet til et nettverk , direkte til en PC eller til annet testutstyr . To USB 2.0-porter muliggjør enkel overføring av skjermbilder , instrumentinnstillinger og bølgeformdata til en USB-masselagringsenhet . Standard 10 / 100BA- SE-T Ethernet-port muliggjør enkel tilkobling til nettverk og fjernkontroll av instrumentet og visning av innhentede data .