AMNYTT amnytt.no 5/2022 - Page 41

Pressemeldinger

Goodtech oppgraderer vernog kontrollanlegget til Wacker

Pressemeldinger

I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS sine planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV , 22kV og 6,6kV høyspentanlegg , har Goodtech inngått kontrakt på leveranse av kontrollsystem og nye vern .
Kontrakten er i størrelsesorden 8 MNOK , og representerer et spennende prosjekt innen Goodtechs strategisk satsningsområde . Goodtech får ansvaret for engineering , prosjektering , innkjøp og montasje av kontrollsystem og nye vern i prosjektet som starter i løpet av sommeren 2022 , og skal stå ferdig våren 2023 . « I forbindelse med oppgradering av høyspentanleggene ved Wacker Holla Metall må kontrollanlegget
automatiseres og utvides / bygges om . Wacker valgte Goodtech til dette oppdraget pga . løsning , pris , kompetanse og fleksibilitet , i tillegg til selskapets høye sikkerhetsintegritet . I driftsfasen har vi erfart at Goodtech er tett på med god oppfølging , og deres nærhet til anlegget også har vært en viktig faktor i valg av leverandør », uttaler Petter Bakken , elektrosjef hos Wacker Holla .

SINAMICS G120C

Som en ekte allrounder definerer den kompakte SINAMICS G120C-omformeren nye standarder for rammestørrelse , raske idriftsettelsestider , enkel installasjon og høy integrert funksjonalitet , f . eks . for transportbånd , blandere , ekstrudere , pumper , vifter , kompressorer og enkle industrimaskiner .
Robust , kompakt system for krevende omgivelses- forhold
Enkel håndtering . Ukomplisert montering , drift og igangkjøring
Side ved side montering uten belastningsreduksjon
Kostnadsbesparelser gjennom energireduserende funksjoner som ECO-modus og PROFIenergy
Rammestørrelsen FSAA fra 0,55 kW opp til 2,2 kW er et virkelig høydepunkt der plassbehovet er avgjørende , men med samme krave til kraft og ytelse .