AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 27

27 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
Frøya Bjørvik og Jørgen Engebretsen fra CautusGEO på vei ned i sjakten for å hente opp vannprøver fra tunnelvaskevann . Foto : NIVA
– Vi har ved bruk av vannkvalitetssensorer vist at ved å måle turbiditet kan vi også få informasjon om innholdet av andre parametere som suspendert stoff ( partikler ) og bildekkpartikler ( mikroplast ), og at det derfor er mulig å bruke signaler fra en slik sensor som proxy ( stedfortreder ) for andre forurensningsstoffer , sier Heier og Jacobsen , som også har demonstrert hvordan sensormålinger kan presenteres visuelt i webbaserte løsninger ( dashboard ). – Vi har avdekket at det er videre behov for FoU for å utforske de foreløpige resultatene mer i detalj . Det er behov for å gjøre nye undersøkelser av sensorer ( flere typer sensorer ) og ulike miljøgifter i tunnelvaskevann . Det er også et behov for å teste ut denne
Samarbeidspartene i SensorTUNNEL
• Statens vegvesen ved Klima og miljø i Transport og samfunn har vært prosjekteier . Lene Sørlie Heier har vært faglig ansvarlig og Lene Jacobsen administrativt ansvarlig .
• NIVA ( Norsk institutt for vannforskning ) har vært FoU-partner og Sondre Meland prosjektleder .
• Cautus Geo AS har vært bedriftspartner og Jørgen Engebretsen har hatt hovedansvaret for å tilpasse målesystemet og installere sensorer i felt .
• Kjersti Wike Kronvall ( Statens vegvesen ) har også bistått prosjektet . Kjersti har lang erfaring fra Miljøseksjonen i Vegdirektoratet og nå også som Ytre Miljø-koordinator i forbindelse med tunnelrehabilitering i Oslo .