AMNYTT amnytt.no 5/2022 - Page 24

24 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
Nøkkelpersoner i SensorTUNNEL-prosjektet , fv .: Lene Sørlie Heier , Statens vegvesen , Lene Jacobsen , Statens vegvesen , Jørgen Engebretsen , CautusGeo , Kjersti Wike Kronvall , Statens vegvesen , Elisabeth Rødland , NIVA og Sondre Meland , NIVA . Foto : Statens vegvesen

Miljøgeolog Jørgen Engebretsen forteller at sensorer egentlig ikke kan påvise suspendert stoff og mikroplast . – I prosjektet ble det sett etter ulike sammenhenger mellom funn , indikasjoner og andre stoffer . Måledata ble samlet i Cautus Web , sier Engebretsen . Pilotprosjektet ble gjennomført i Oslo . Det ble avsluttet tidligere i år . Nå foreligger resultatene . – De bekrefter hypotesene . Det betyr at smarte sensorer kan gi nye muligheter for automatisk og kontinuerlig overvåkning innenfor nye miljøområder , konstaterer han , og oppsummerer resultatene Cautus Geo har oppnådd etter pilotprosjektet SensorTUNNEL . Konklusjonen er at sensorteknologi kan være et av svarene for å overvåke og dokumentere utslipp .

Sikker sanntidsdata Utslippstillatelser gis for nye områder , og tunneler er av de nyere områdene hvor det nå gis utslippstillatelser . – Da vil automatiske systemer som gir sanntidsdata være smart . Det gir et bedre bilde over tid sammenlignet med øyeblikksmåling som du får med en vannprøve , mener Engebretsen .