AMNYTT amnytt.no 5/2022 - Page 20

20 / 82

Målrettet mot EU Forskningsmiljøet ved instituttet har arbeidet målrettet mot EUs forskningstildelinger . Blant annet har forskerne vært med i europeiske forskningsnettverk og deltatt på arrangementer og diskusjoner i Brussel . – Denne tildelingen betyr at batterimiljøet vårt kan fortsette å vokse og være en attraktiv partner for regionale , nasjonale og internasjonale aktører innen batteriforskning og for våre studenter , sier Choux . Tidligere i år ble Choux og batterimiljøet ved UiA tildelt 4,4 millioner kroner gjennom Forskningsrådets midler innen området forskningsinfrastruktur .
AMNYTT NR . 5 2022
Bygger på UiAs tidligere forskning Choux sier at det nye forskningsprosjektet vil bygge videre på forskning som allerede er gjennomført eller er i gang ved UiA . Han viser blant annet til forskningsprosjektet Libres om resirkulering av batterier ( koordinert av Norsk Hydro 2018-2022 ), og det nye Elag-prosjektet om smart sortering og demontering av brukte batterier som startet i fjor høst . – I det nye prosjektet skal vi ta i bruk kunstig intelligens sammen med industrielle roboter . Målet er bygge nye batterisystemer av brukte batterier , eller sende demonterte batterideler videre i en resirkuleringsprosess der alle materialer er gjenvunnet , sier Choux .

SAMSON VALVE ENGINEERING

• SAMSON − over 100 years ´ experience in manufacturing high-quality control valves
• Modular design and assembly
• Low maintenance and low total cost of ownership
• Positioners with HART ® , FOUNDATION TM fieldbus and PROFIBUS technology
• Series 3730 Positioners utilize HART ® communication protocol
• Smart technology communicates with your DCS
• Certified for FSM , CSA and ATEX
• Optional stainless steel housing for corrosive media
• Versatile mounting for different valves
• Series 3731 Explosion-proof Positioners configurable on site in hazardous areas
• Integrated valve diagnostics
A02021NO
MATEK-SAMSON REGULERING AS · Porsgrunnsveien 4 · 3733 Skien · Tlf : + 47 35900870 www . matek . no · www . samsongroup . com