AMNYTT amnytt.no 5/2022 | Page 18

18 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
Prosjektet har generert mange master- og bacheloroppgaver . Her er er to studentgrupper sammen med PhD-studenten Bilal Muhammad Talha ( nr 2 fra h . foran ) og Martin Choux ( til v . bak ) i laben .
Finjusterte gripearmer Robotarmene som Tyapin og Choux bruker i sorteringen av batteriinnholdet er blitt så finjusterte at de kan skille de ulike plasttypene i elbil-batterienes celler og moduler . Når robotarmene klarer å skille ulike plasttyper og fjerne dem fra batteriet , betyr det også at gjenvinningen av viktige stoffer som mangan , litium , kobolt , kobber , aluminium og nikkel blir mer effektiv og mindre energikrevende . – Vi får en gjenvinningsmasse som er fri for plastpartikler og det blir mindre å sortere i etterkant . Omkring 40 prosent av innholdet blir sortert på forhånd , sier Choux .
Tømmes for strøm Planen er at når den komplette demonteringslinjen står ferdig skal batteripakkene komme inn én og én for så å bli hentet av en autonom truck som plasserer batteripakken i en utladingsstasjon . – All strøm blir tømt og går videre inn i et lagringssystem for senere bruk . Den samme trucken skal deretter hente batteripakken og levere den på teststasjonen , sier Choux , og utdyper : – Når vi nå vet tilstanden på batteriet , begynner demonteringen . En conveyor skal sørge for å levere til de forskjellige robotcellene .