AMNYTT amnytt.no 5/2022 - Page 16

16 / 82

AMNYTT NR . 5 2022
Førsteamanuensis Martin Choux viser studenten , Henrik Brådland , hvordan et nytt verktøy skal festes til robot-armen .

Forskingsprosjektet var et samarbeid blant annet med Norsk Hydro , Elkem ASA Technology Kristiansand , Batteriretur og Glencore Nikkelverk , og var finansiert av Forskningsrådet . Forskningsgruppen på fem er en del av researchsenteret mekatronikk ( TRCM ) på UiA . – Snart blir forskningsgruppen utvidet med hvert fall tre nye . Teamet skal utvikle en enda bedre prosess , optimalisere - bruke mer kunstig intelligens , rett og slett gjøre alt smartere , slår han fast . Til slutt skal prosessen bli helautomatisk , sikrere og tryggere , i tillegg til å håndtere et større volum av batterier . Det blir et ekstra behov når alle elbilene kommer på plass , tror Choux .

Åpen standard Når så alle batteriets deler er lokalisert og plassert , overtar robotikken for å plukke delene fra hverandre . – Ved hjelp av nye verktøy og ny programvare blir alle deler gjenkjent og finner riktig sekvens , og til slutt automatiseres hele demonteringsprosessen , forteller Martin Choux . Forskerteamet er dermed de første i Norge med automatisk sortering av plast i elbil-batterier . Programvaren har de utviklet selv , og robotene er blant annet levert av ABB og Universal Robot . Teamet som han er en del av , sammenstiller ved bruk av anvendt kunstig intelligens . – Vi har valgt å bruke mest mulig åpen standard slik at andre forskere også