AMNYTT amnytt.no 5/2022 - Page 15

Sammen med førsteamanuensis Ilya Tyapin ved UiAs Institutt for ingeniørvitenskap avsluttet Choux før sommeren det fireårige forskningsprosjektet Libres ( Lithium ion Battery Recycling ). Der har forskerne gjennom flere år arbeidet med ulike metoder for å demontere , sortere og gjenbruke elbil-batterier . 3D maskinsyn og kunstig intelligens skal detektere de forskjellige delenes nøyaktige plassering inne i batteripakken . – Målet med forskningen er å automatisere og effektivisere prosessen med å demontere elbil-batterier , sortere innholdet og gjøre det klart for gjenvinning , sier førsteamanuensis på UiA , Martin Choux .

15 / 82

AMNYTT NR . 5 2022

Med finjusterte gripearmer , maskinsyn og kunstig intelligens i batterigjenvinningens navn

Sammen med førsteamanuensis Ilya Tyapin ved UiAs Institutt for ingeniørvitenskap avsluttet Choux før sommeren det fireårige forskningsprosjektet Libres ( Lithium ion Battery Recycling ). Der har forskerne gjennom flere år arbeidet med ulike metoder for å demontere , sortere og gjenbruke elbil-batterier . 3D maskinsyn og kunstig intelligens skal detektere de forskjellige delenes nøyaktige plassering inne i batteripakken . – Målet med forskningen er å automatisere og effektivisere prosessen med å demontere elbil-batterier , sortere innholdet og gjøre det klart for gjenvinning , sier førsteamanuensis på UiA , Martin Choux .
Av Leslie Henriksen