AMNYTT amnytt.no 5/2022 - Page 12

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Parker mottar ISO 15848-1 klasse C-lavutslippssertifisering for industrielle kule- og nåleventiler

Parker Hannifin , verdensledende innen bevegelses- og styringsteknologi , presenterer en serie ventiler som er testet i henhold til ISO 15848-1 klasse C , en standard som fastsetter måle- , test- og kvalifiseringsprosedyrer for utslipp fra industrielle ventiler .
Klasse C-ventiler utfyller Parkers eksisterende løsninger for de strengere lekkasjehastighetsbetegnelsene i klasse A og B , samtidig som de minimerer investeringen som kreves av kunden . For selskaper som driver innenfor kjemisk , petrokjemisk eller naturgassbransjen , er miljømål , offentlige forskrifter og anleggs- /
arbeidersikkerhet blant begrunnelsene for å minimere utslipp til atmosfæren fra industrielle ventiler . En uavhengig testinstans så og sertifiserte alle fabrikktestene .

NORD DuoDrive nå med effekter på opptil 3 kW Patentert girmotor

Den patenterte DuoDrive fra NORD DRIVESYSTEMS er et revolusjonerende integrert gir / motorkonsept i et hygienisk vaske-down design som nå dekker effektområder på opptil 3 kW . dette effektklasse . Svært høy systemeffektivitet oppnås også i dellastområdet . Den er dermed fremtidssikker og en reell kostnadsbesparelse .
Den sømløse integreringen av gir og motor i et drivsystem er et kvantesprang og setter nye standarder med hensyn til brukervennlighet og effektivitet til det globale skipsmarkedet . Jo færre grensesnitt , desto høyere systemeffektivitet : NORD DuoDrive integrerer en høyeffektiv IE5 + synkronmotor i et ett-trinns spiralgir , og oppnår med en systemeffektivitet på opptil 92 % en av de høyeste effektivitetene på markedet på