AMNYTT amnytt.no 5/2022

NR . 5 / 2022 - årgang 24 | AMNYTT . NO

All industri må delta i det grønne skifte

14 22 66
Med gripearmer , maskinsyn og kunstig intelligens
Smart sensorsystem påviser mikroplast
Produksjonsindustrien er best på utnyttelsen av skyteknologi