AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 82

82 /86 AMNYTT NR. 5 2020 til å følge med på den nye teknologien. Bare på denne måten kan det fulle potensialet av investeringer i robotteknologi realiseres. Faktaboks: NFEA er nå norsk representant både i IFAC (International Federation of Automatic Control) og i IFR (International Federation of Robotics). Dette er internasjonale arenaer for de fagområdene NFEA forsøker å framsnakke i Norge – Automatisering og Robotisering. Innenfor disse ‘paraplyene’ faller mange interessante tema og fag som er av stor interesse og betydning for norsk industri – digitalisering, AI og maskinlæring, visionteknologi, droneteknologi, kommunikasjon, autonomi, skyteknologi, cyber sikring, osv. NFEA tilbyr jevnlig utdanning på alle disse områdene – enten via spesifikke kurs eller i form av erfaringsmøteplasser som konferanser og seminarer. SIL GL del 1 IEC 61508 og IEC 61511 20. - 21. oktober 2020 ONLINE-kurs!!! PROGRAM OG PÅMELDING