AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 79

79 /86 AMNYTT NR. 5 2020 Dyktige fagfolk viktig Blåne hytter er et interessant eksempel på hvorledes kosteffektiv produksjon kan oppnås uten investering i dyrt produksjonsutstyr. For å oppnå et godt resultat må man ha gode kunnskaper om hele verdikjeden. Å fastsette hvilke aktører er best egent til å utføre de enkelte operasjoner er avgjørende å få avgjort. Kostnadseffektiv logistikk er også et viktig element. Når store deler av produksjonen ikke skjer i egen bedrift, må underleverandørene produsere helt i henhold til produksjonsplaner. Det gjelder både hva som produseres, når det produseres og at det leveres i henhold til leveranseplaner. - Sentralt i hele produksjonskonseptet vårt er fagfolkene som bygger hyttene, sier Rorgemoen. Vi er helt avhengig av dyktige fagfolk ute på byggeplassen. Heldigvis har vi en rekke dyktige medarbeidere i selskapet, som kjenner konseptet vårt godt. Selv om deler av samfunnet stoppet opp 12. mars, ser fremtiden lys ut for oss. Antall forespørsler stoppet opp etter stengningen i mars, men ved påsketider fikk vi en stor økning i henvendelsene. Nå må vi vurdere å ansette flere medarbeidere. - Vi ser på muligheter til å utnytte vår kapasitet i perioder hvor det er lavere etterspørsel, fortelle Rorgemoen. For kort tid siden fikk vi en forespørsel om å produser moduler til et fjøs. Med den fleksibiliteten vi nå har, var det enkelt å svare positivt på den henvendelsen. Optimalisert verdikjede i kombinasjon med dyktige medarbeidere ser ut til å gi kostnadseffektiv produksjon. Det er ikke alltid at høy automatiseringsgrad er mest lønnsom. God produksjonsplanlegging sammen med optimalisert logistikk ser ut til å gi kosteffektive leveranser. Om Precut Precut fra Pretre er et gjennomprøvet konsept, med stor nøyaktighet. Alle deler er godt merket. Delene er ferdige med utfresinger for alle innfestingspunkt, pakket i logisk rekkefølge med gode monteringstegninger, og er tilpasset hver enkelt bygningsdel. Alt er lagt til rette for enkel montering, og kunden trenger ikke være i tvil om hvor delene skal settes på plass. Alle deler til èn vegg buntes for seg, en pakke kan inneholde en eller flere vegger.