AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 73

Pressemeldinger interoperabilitet, slik at selv enheter fra forskjellige produsenter kommuniserer uten problemer. Høydepunkter • Overføringslengde på spur opptil 200 m, trunk opptil 1000 m • Høye overføringshastigheter: 10 Mbit/s, full dupleks • Overføring av både power og signal på samme 2-leder kabel • Kan benyttes i Ex-område • Ethernet APL er et felles prosjekt der alle ledende aktører deltar For ytterligere informasjon; https:// www.pepperl-fuchs.com/norway/no/ advanced_physical_layer.htm