AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 69

69 / 86 AMNYTT NR. 5 2020 Schneider Electric inngår partnerskap med Fortinet for bedre cybersikkerhet innen digitaliserte anlegg Schneider Electric og Fortinet tar sikte på å kombinere sin kompetanse og teknologi for å øke driftssikkerheten i kundenes digitaliserte anlegg. Samarbeidet skal også sørge for dynamisk respons på cybertrusler i stadig endring. Av Schneider Electric AS