AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 65

65 /86 AMNYTT NR. 5 2020 Herøya industripark har lang industrielle tradisjoner Pilottesting i Kristiansand Elkem bygger nå et pilotanlegg for batterigrafitt i Kristiansand, et prosjekt med en kostnadsramme på 65 millioner kroner. Piloten ventes å åpne i begynnelsen av 2021, og tar sikte på å verifisere teknologi og kvalifisere produkter for mulig fullskala industriproduksjon. Basert på erfaringer fra pilotanlegget, vil Elkem vurdere grunnlaget for å bygge en fullskala industriproduksjon ved Herøya Industripark. – Produksjon av batterimaterialer er en av Elkems største vekstmuligheter. Etterspørselen etter batterier øker som et resultat av den raske elektrifiseringen i transportsektoren og økende behov for energilagring i en mer bærekraftig fremtid. Dette krever ny produksjonskapasitet for batterimaterialer, og vi ser store muligheter for spesialiserte produkter med et grønt fotavtrykk, sier Michael Koenig, konsernsjef i Elkem. Hvis alt går etter planen vil Elkem ta en investeringsbeslutning i 2021. Fabrikken vil ha en modulær design slik at det skal være mulig å raskt utvide kapasiteten etter hvert som behovene melder seg. Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss, er svært begeistret over planene. – Dette er en ekstremt positiv nyhet for Porsgrunn og hele regionen. Det vil gi mange arbeidsplasser og befeste vår posisjon som et globalt sentrum for grønn industri, sier Kåss. Han forteller at kommunen har vært