AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 58

58 /86 Med referanse til blant annet anlegget på Mongstad og Sintefs dokumenterte arbeider, vil man hele tiden møte krav om slike anleggs virkningsgrad. Dette kan man måle og analysere gjennom absorbsjonsgraden av CO2 i aminløsninger. Kjemi som er vanskelig å styre Forenklet fortalt skjer det en reversibel kjemisk reaksjon mellom CO2 og aminet (dannelse av kjemisk binding mellom CO2 og amin) ved lav temperatur (absorber). Gjennom å øke temperaturen vil CO2 frigis fra aminet (desorbsjon) og samles opp. Det vanligste aminet til dette formålet er 2-etanolamin (MEA). Disse reaksjonene kan være vanskelig å styre da det også er andre kjemiske komponenter tilstede. Dette medfører en rekke sidereaksjoner under prosessen. Man har, gjennom analyse, kunnet identifisere i størrelsesorden 25-35 forskjellige forbindelser som dannes under denne prosessen. For å rense en slik kompleks kjemisk prosess kan man for eksempel «vaske» gassen ved at den går igjennom en «scrubber». På dette viset kan man ekskludere uønskede og «forurensende» kjemiske forbindelser i prosessen. Igjen, tilbake til starten….. AMNYTT NR. 5 2020 Ny tekonologi gir mer inforamsjon Med dagens avanserte spektroskopi-teknologi har man bedre mulighet til å «se inn i den kjemiske prosessen» ved hjelp av In-line sensorer. RAMAN-spektroskopi ved hjelp av laser basert spektrum er i dag en egnet metode for å overvåke, analysere og verifisere virkningsgraden under en slik kjemisk prosess. Selve analysatoren eller systemet består av en energikilde som gir en laserstråle gjennom en fiberoptisk kabel til sensoren, som sitter In-line i produksjonsanlegget. Energien eller laserstrålen spres i prosessmediet og reflekteres tilbake gjennom sensoren. Dette komplekse spekteret filtreres gjennom avanserte filtre før det fotograferes i selve analysatoren. Her gjennomgår det avfotograferte spekteret en analyse gjennom avansert software, slik at resultatet blir leselig og forståelig. Med dagens tilgjengelige datakraft oppnår man et svært nøyaktig og