AMNYTT amnytt.no 5/2020

NR. 5 / 2020 - årgang 22 | AMNYTT.NO Vi må fortsatt utvikle industrien 14 38 62 Alt kan forbedres Ethernet-APL forenkler integrasjon Herøya blir gigantfabrikk for batterimateriale