AMNYTT amnytt.no 4/2022 - Page 71

71 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Regionene er viktige for NFEA , og 1 . september inviterer Region Grenland til sitt tradisjonsrike arrangement . Her blir det først foredrag på Herøya Industripark , før det blir båttur og deretter middag på Seivall . Et par uker senere skal vi tilbake Grenland og Porsgrunn . Da for konferansen Alarmhåndtering og kontrollromsløsninger 2022 . Dette er en konferanse som ble flyttet fra 2021 pga pandemien . Her skal vi på bedriftsbesøk til Yara og vi skal blant annet innom syrefabrikken samt ta en titt på verdens første helautonome skip , Yara Birkeland . I oktober og november børster vi støv av engelskkunnskapen . Da har vi nemlig to engelskspråklige arrangementer . Først konferansen Artificial Intelligence and Machine Learning Conference 2022 I Oslo 19 . – 20 . Oktober . Deretter kurset SIL GL part 1 på engelsk 8 . – 9 . november . I november blir det også tid for en gjenganger . Nemlig Subsea-konferansen , som også i år blir arrangert i Kristiansand . 2 . – 3 . november samles bransjen til konferanse om undervannsteknologi knyttet til olje- og gassindustrien . Høstprogrammet vårt avsluttes i år med besøk i Trondheim og Gjøvik .

Robot -F

-Forum 2022

- en årlig teknologikonferanse som arrangeres av Norsk Industri ved Teknobedriftene og NFEA
Robotisering og automatisk produksjon blir stadig viktigere i Norge
- Foredragene beskriver nødvendigheten av prosjektet , hvordan de ble gjennomført rent teknisk og hva som ble resultatet av investeringene .
Bedriftsbesøk : Corvus Energy - hvor vi får se en fullautomatisert linje for sammenstilling av batterimoduler

31 . aug - 1 . sept . | Bergen

LES MER !
Foto : Corvus Energy