AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 66

66 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Kontrollpanelet til AF2 måler gjennomstrømning , hastighet , volum , temperatur og trykk . Bilde med tillatelse fra Emerson .
for selskaper å treffe bedre beslutninger med hensyn til bærekraft . Avansert overvåkning av denne typen gir operatører tryggheten i å vite hvor mye energi prosessene deres benytter og hvorfor , noe som gjør dem i stand til å treffe informerte beslutninger som fører til smartere handlinger . Intelligente luftstrømsensorer er nøkkelteknologier som muliggjør digital transformasjon av pneumatiske systemer . Mange sensorer lar seg enkelt installere , kan skaleres og opgpraderes på foreliggende utstyr , fra en maskin til maskinene i hele anlegget til selskapet . For et selskap kan smarte sensorer i seg selv være en effektiv metode for å starte eller fortsette den digitale transformasjonsreisen . De mest avanserte luftstrømsensorene kan måle mange ulike prosessparametre , inkludert trykk , temperatur , massegjennomstrømning , volumetrisk strømningshastighet , strømningshastighet , totalmasse , totalvolum og energi på maskinnivå . Disse sensorene kan ha et konfigurerbart display som operatører kan benytte til å vise data og konfigurere ulike visualiseringer og prosessdiagrammer for målinger , prosesskurver og kumulative verdier . Evnen til dataregistrering og den systematiske fremgangsmåten hos enkelte sensorer , inkludert Emerson-serien AVENTICSTM AF2 flowmeter , er så avanserte at disse sensorene gjør det mulig for operatører å overvåke luftforbruket i pneumatiske systemer i henhold til DIN ISO 50001 for energistyring . Denne ISO-standarden ble utarbeidet for å hjelpe organisasjoner med å etablere , implementere , opprettholde og forbedre sine energistyringssystemer . Smarte sensorer kan tilby operatører enda større muligheter koblet med