AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 61

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Nye DILH 600 / 800-kontaktorer gir effektive løsninger innen fornybar energi

Etter utvidelsen av DILH-serien med kontaktorer , kommer energistyringsselskapet Eaton nå med to nye kontaktorer for spesialbruk . Disse er spesielt konstruert for bryting av resistiv og lavinduktiv last .
A ( DILH800 ), og kan brukes med nominell spenning på opptil 1000 V . Kontaktorene kan driftes i omgivelsestemperaturer fra -40 ° C til + 70 ° C .
Kontaktorene DILH600 og DILH800 tilbyr optimaliserte løsninger for installasjoner for fornybar energi , som vindturbiner og solcelleanlegg . De kan også styre strømforsyning i datasentre . I tillegg muliggjør kontaktorene galvanisk isolasjon av omformerkontrollerte systemkomponenter og motorer . De nye DILH-kontaktorene dekker strømområder på opptil 850 A ( DILH600 ) og 1050

SINAMICS G120C

Som en ekte allrounder definerer den kompakte SINAMICS G120C-omformeren nye standarder for rammestørrelse , raske idriftsettelsestider , enkel installasjon og høy integrert funksjonalitet , f . eks . for transportbånd , blandere , ekstrudere , pumper , vifter , kompressorer og enkle industrimaskiner .
Robust , kompakt system for krevende omgivelses- forhold
Enkel håndtering . Ukomplisert montering , drift og igangkjøring
Side ved side montering uten belastningsreduksjon
Kostnadsbesparelser gjennom energireduserende funksjoner som ECO-modus og PROFIenergy
Rammestørrelsen FSAA fra 0,55 kW opp til 2,2 kW er et virkelig høydepunkt der plassbehovet er avgjørende , men med samme krave til kraft og ytelse .