AMNYTT amnytt.no 4/2022 - Page 60

60 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Norsk teknologi kan bli verdensledende
her . I Min drift og vedlikehold 02 / 2022 presenterte vi norsk satsing på hydrogen . – Vi skal gjennomføre tidens grønne industriløft , sa næringsminister Vestre under LO / NHOs hydrogenseminar . Se ; https :// joom . ag / JJLd / p16 . Utsagnet rimer foreløpig ikke med Jensens observasjoner .
Arrangørene har etablert en hydrogenpris H2Eco pris skal utdeles til en bedrift som benytter industriell hydrogenproduksjon på en eksemplarisk måte er kvalifisert til å søke . Slike innovative prosjekter vil øke markedsøkonomien for grønn hydrogen og inspirere industrien . Vinnere ble firmaet FAUN . Under det nye ENGINIUS-merket er FAUN , en kjøretøyprodusent som spesialiserer seg på lastekjøretøyer til offentlig virksomhet , en av de første leverandørene i verden som tilbyr hydrogendrevne lastebiler i serieproduksjon .

” Storbritannia er kommet lengst i Europa med å legge til rette for industriell anvendelse av hydrogen ”