AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 6

VI MÅ GJØRE OSS ATTRAKTIVE

Leder
Det er stor oppmerksomhet rettet mot det grønne skifte og digitalisering . Dette er to temaer som ungdommen er interessert i . Alle bruker digitale verktøy og hjelpemidler i dag . Teknologien tas for gitt , på grunn av svært gode og effektive brukergrensesnitt . Noen , men få , er nysgjerrig på hvorledes mobilen , nettbrettet eller internett fungerer . I det daglige virke er vi alle avhengig av denne teknologien .
Nå tar mer og mer av industrielt utstyr i bruk digitale teknologier . En ledende elektro og automatiseringsprodusent er blant verdens ti største IT selskaper . Teknologien vår burde tiltrekke seg ungdommen . kommunikasjon med medier og ungdommen selv kan vi informere om at det er mulig å nå FNs klimamål og antakeligvis redusere temperatur økningen til to grader . Men det kreves målrettet innsats .
Når det gjelder det grønne skifte mener jeg vi har enda større muligheter til å få ungdommen til å se på industrien som en attraktiv og fremtidsrettet arbeidsplass . Ungdommens engasjement er stort , og jeg tror dypt følt for mange . Vår oppgave er å få samfunnet til å forstå at løsningen på miljøutfordringene er ikke å legge ned all eksisterende industri , med mindre man ønsker er voldsom reduksjon i levestandard og redusert velferdstilbud . Løsningen er å utnytte all tilgjengelig teknologi til å gjøre industrien CO2 nøytral . Vi trenger mennesker med pågangsmot , kreativitet og innsatsvilje i kombinasjon med gode tekniske kunnskaper .
Det er ungdommen som skal ta over samfunnet i løpet av noen ti år og leve med fremtidens klima . Vår oppgave er å fortelle de at de kan være med på løse utfordringene .
Jeg håper at alle i industrien blir med på dugnaden for å få ungdommer til å ta teknisk utdannelse og bruke sin ungdommelige entusiasme til å finne nye gode løsninger . Som nevnt , her må spesielt industrielle leder ta i et tak .
AMNYTT ønsker alle sine lesere og samarbeidspartnere god sommer .
Alle i industrien , og spesielt ledere , må nå kjenne sin besøkelsestid . Med god
Jan Eirik Schiøtz Ansvarlig redaktør