AMNYTT amnytt.no 4/2022 - Page 59

59 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Nels stand hadde godt besøk
men industrien får tilgjengelig hydrogen og kan utvikle prosesser som utnytter denne energiformens fortrinn .
Andre land lengre fremme Jensen mener at Storbritannia er kommet lengst i Europa med å legge til rette for industriell anvendelse av hydrogen . De er i ferd med å få på plass regulering av et grønt hydrogenmarked . Og de jobber med å få utviklet nødvendig infrastruktur . Etter Storbritannia mente Jensen at det er Nederland som ligger lengst fremme i arbeidet med å legge til rette for hydrogen produksjon og forbruk . – Norge er så langt ikke et foregangsland når det gjelder å få utviklet teknologi og infrastruktur , slo Jensen fast . – Det er ikke nok tilgjengelig støtte fra myndigheten til å utvikle en norsk internasjonalt levedyktig hydrogennæring . Blant annet må det raskt komme på plass kraftoverskudd , slik at vi kan produsere grønn hydrogen .
Ambisiøse planer Nel sin strategi er å bli en sterk internasjonal leverandør . I Norge har selskapet i dag en produksjonskapasitet for hydrogen på 500 MW årlig . Den vil snart bli økt til 1 GW . – Produksjonsløsningen vår er modulbasert , den kan plasseres hvor som helt i verden , fortalte Jensen . – Nå har vi identifisert fem aktuelle lokasjoner , og jobber nå konkret med å få de realisert . Vi kan ikke vente på at norske politikere får besluttet hvorledes de vil støtte og utvikle hydrogennæringen i Norge . Som denne utstillingen viser , er det stort trykk på å utvikle hydrogen næringen . Vi vil og skal være med i denne utviklingen , slo Jensen fast .