AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 58

58 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Ole G . jensen mener hydrogen kan løse mange miljøutfordringer , men vi må ha overskudd på fornybar strøm

I

mengden av store utenlandske produsenter fant vi et norsk selskap . Nel Hydrogen Electrolyser har gamle industrielle røtter fra Norsk Hydros produksjon av hydrogen til sin kunstgjødselproduksjon . Utviklingen av teknologien startet i 1927 . Norsk Hydro stoppet sin hydrogenproduksjon i 1993 . Med forskjellig eiere og samarbeidskonstellasjoner er Nel i dag en viktig aktør i hydrogenbransjen .
Fortsatt en god vei å gå Min drift og Vedlikehold hadde en god samtale med Ole G Jensen . Jensen er direktør for forretningsutvikling hos Nel . Da vi kom til Nel sin stand på Hannover-messen var det flere livlige diskusjoner . Vi spurte Jensen om det generelle inntrykket med å delta på messen . – Vi er vært fornøyd med responsen vi har fått . Det er svært høy interesse hos de besøkende for å diskutere våre løsninger . Tidligere registrerte vi at industrien hadde interessert i å diskutere mulighetene hydrogen gir . Nå er det ønske om å se på hva som faktisk er mulig å gjøre . Dette er et virkelig paradigmeskifte for hydrogen i europeisk industri . – Skal hydrogen være et virkelig og riktig element i arbeidet med å få et fossilt fritt samfunn , må produksjonen basere seg på grønn elektrisk kraft , sa Jensen . – Skal det produseres grønn hydrogen i dagens situasjon , med knapphet på kraft , må produksjonen foregå i de periodene det er kraftoverskudd . I en overgangsperiode vil blå hydrogen være et alternativ for hydrogenproduksjon . I produksjon av blå hydrogen brukes naturgass og CO2 fanges og lagres . Dette gir en dyrere produksjon ,