AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 57

Under årets Hannover-messe var tre haller tilegnet energiløsninger , som omfatter karbon-nøytral produksjon , e-mobilitet og lade-infrastruktur samt hydrogen / brenselceller . Hydrogen og brenselceller hadde en egen hall . I denne hallen var det et bredt utvalg av produsenter og underleverandører til denne industrielle sektor . Det er helt tydelig at europeisk industri satser mye på hydrogen i det grønne skifte .

57 / 75

AMNYTT NR . 4 2022

Europa satser på hydrogen

Under årets Hannover-messe var tre haller tilegnet energiløsninger , som omfatter karbon-nøytral produksjon , e-mobilitet og lade-infrastruktur samt hydrogen / brenselceller . Hydrogen og brenselceller hadde en egen hall . I denne hallen var det et bredt utvalg av produsenter og underleverandører til denne industrielle sektor . Det er helt tydelig at europeisk industri satser mye på hydrogen i det grønne skifte .
Av Jan Eirik Schiøtz