AMNYTT amnytt.no 4/2022 - Page 55

Pressemeldinger
Banebrytende korrosjonsovervåkning for optimalisert produksjon og sikkerhet !

Pressemeldinger

Ny multifase nivåmåler – Genesis fra Magnetrol

En teknologisk utvikling som gir nøyaktig flerfase- / multifase-nivåmåling i separatorer . Genesis™ er et teknologisk gjennombrudd for flerfase deteksjon måling fra Magnetrol innen Time Domain Reflectometry ( TDR ) er basis teknologien for dagens Guided Wave Radere ( GWR ). En bygger videre på mer enn 20 års erfaring med ( GWR ) i Norge , som gir oss trygghet i en velkjent og anerkjent teknologi .
Det er nå mulig å kontinuerlig måle dynamiske nivåer av de ulike fasene i separatorer . Flerfase / multifase-nivåmålinger finnes i hele prosessindustrien . De er spesielt viktige i olje- og gass , samt petrokjemisk sektor da en effektiv separering av vann og hydrokarboner gir stor økonomisk gevinst . Da nivåinstrumentering har kommet langt med å måle væsker av ulike typer , er flerfase / interface nivåmåling ofte ansett som den største utfordringen innenfor de ulike måleprinsipper som er tilgjengelig i dag .

We see

Banebrytende korrosjonsovervåkning for optimalisert produksjon og sikkerhet !
Emerson øker raffineriets produksjonskapasitet uten å kompromisse med sikkerhet ved å gi full sanntidsinnsikt i risiko for , og konsekvens av , prosessrelatert korrosjon . Rosemounts trådløse overvåkingssystemer effektiviserer virksomheten og bidrar til økt produksjon og oppetid .
Rosemount korrosjon og erosjons målesystem
For mer informasjon , last ned her : Emerson . com / WeSeeCorrosion
Emerson-logoen er et Emerson Electric Co varemerke og servicemerke . © 2020 Emerson Electric Co .