AMNYTT amnytt.no 4/2022 - Page 54

54 / 75

Flere selskaper var til stede både på Hannover messe og på Eliaden
i industrien er det standardisert forskjellige energiklasser . EU krever stadig høyre energiklasser på elmotorer for bruk i industrien . Målet er redusert energiforbruk . Sluttbrukere har opplevd at det kan være vanskelig å koble utstyr og løsninger fra forskjellige leverandører sammen . Jo mer komplekst en løsning er , des større behov er det for at kravene til grensesnittene er klart definert . Nå er det helt klart at de fleste produkt- og system-leverandører har innsett at løsninger må være åpne og kunne fungere sammen med utstyr fra andre leverandører . Under hannovermessen var det en lang rekke stands
Rapport fra
AMNYTT NR . 4 2022
som presenterte samarbeidsorganisasjoner . I mange av disse organisasjonene var både brukere og leverandører presentert . Hos de store programvareleverandørene som Microsoft og SAP var det en blanding av leverandørens egne produkter og partneres , ofte andre leverandører innen spesifikke produktområder , løsninger som ble presentert . Programvareleverandørene har nå erkjent at de ikke har dybdekompetanse nok innen industrielle løsninger . Forretningsstrategien er endret fra å tilby produkter egen innen dette feltet , til å tilby løsninger i samarbeid med partnere . Vinneren i denne sammenhengen er sluttbrukerne . Prosessindustrien har også slike organisasjoner . NOA ( NAMUR Open Architecture ) har som mål å sikre at fremtidens prosessløsninger r modulære og åpne . Alle ledende DCS leverandører er med , sammen med de ledende instrumenteringsprodusentene .
Digitalisering Kunstig intelligens og maskinlæring blir snart modne teknologier . Flere leverandører har apper som kan implementeres i produksjonsløsninger for å effektivisere produksjonen . Det var tendenser til å presentere nyere konsepter enn de vi kjenner i dag . Vi vil nok om kort tid se Industri 5.0 bli lansert . Da vil systemene være enda mer integrert og utnytte tilgjengelig telekommunikasjonsløsninger i industrielle systemer langt mer enn i dag .