AMNYTT amnytt.no 4/2022 - Page 53

53 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Det var færre besøkende på messen i år
utfordringen med MQTT standarden , at den er et rør hvor data kan overføres , men standarden sier ikke noe om kvalitet og på hvilken for overføring skal skje . Det er her OPC UA kommer inn . Den spesifiserer kvaliteten på dataene i overføringen . Når OPC og MQTT kan fungere sammen , vil sluttbrukeren kunne utnytte all funksjonalitet i kontrollsystem , MES og ERP applikasjoner . Under pressekonferansen ble det vist til et prosjekt med svært godt resultat . Det var Equinors prosjekt hvor måledata fra en million målepunkter ble flyttet inn i en Azur-løsning . Partnerne i prosjektet var Equinor , Prediktor og Microsoft .
Standardisering samarbeid og partnerskap Verden er blitt mer kompleks . Mange løsninger må kunne kommunisere med andre systemer for at brukerne skal kunne få utnyttet tilgjengelig funksjonalitet fullt ut . Dette er fordelene , men også ulempene ved de digitale mulighetene . Forskjellige systemer må kunne kommunisere . Løsningen er samarbeid og standardisering . Vi har allerede nevnt IO-Link , AS-i og UPC UA . Det foregår også et standardiseringsarbeid innen telekommunikasjon for privat 5 G nett . For å oppnå mer energi effektiv forbruk

” Reflekterte de viktigste trender vi ser i samfunnet ”

Rapport fra