AMNYTT amnytt.no 4/2022 - Page 51

51 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Det har vært en klar utvikling mot industrielle 5G løsninger
sterkere enn den norske regjeringen påvirker norsk industri . Hydrogen og brenselselle teknologi fylte en egen stand . Norske nel var godt representert , se egen artikkel senere i magasinet . Hydrogen var tema på en rekke stand , ofte hos leverandører som vi i utgangspunktet ikke tenkte når det gjelder slik teknologi . Et eksempel var Pepeprl + Fuch som hadde et eget avsnitt for instrumentering i hydrogen produksjon . Det samem gjeldt Emerson Process Automation , som hadde samlet aktuell instrumentering og pådragsorgan i hydrogen hallen .
Kommunikasjon IO-Link og AS-i Skal digitaliseringsteknologien kunne utnyttes fullt ut , må all kommunikasjon vøre digital . Løsninger utvikles både for å forenkle data og informasjonsoverføring fra sensor til applikasjoner i skyløsninger . På sensornivå er det IO-Link og AS- i ( Actuator Sensor Interface ) som er de fremtredende standardene . Hvilken teknologi som bør benyttes , er avhengig av bruksområdet og funksjonskrav . Standardene utvikles for å følge opp teknologiutviklingen . AS-i 5 er utviklet for å møte kravene som raskere og mer kompleks dataoverføring kreve . Dette er en del av realiseringen av Industri 4.0 konseptet .
5 G Under forrige Hannover Messe var det stor oppmerksomhet rettet mot 5 G . Ledende telekommunikasjonsselskaper hadde store stands , hvor de pre-
Rapport fra