AMNYTT amnytt.no 4/2022 - Page 50

50 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Avansert instrumentering og datasystemer revolusjonerer vedlikeholdet

Antall stand var i år sterkt redusert , sammenlignet med årene før pandemien . Resultatet var at noen utstillere fikk muligheten til virkelig å boltre seg med god plass . WAGO og Phoenic Contact , begge godt kjent i det norske markedet , hadde store åpne stands . Selve innholdet var ganske velkjent , med mye vekt på kommunikasjon . Siemens hadde redusert sitt areal betraktelig . Det ble lagt mer vekt på å vise løsninger og hva brukeren kunne oppnå , og ikke lagt så my vekt på å presentere en lang rekke produkter .

Bærekraftig Sirkulær økonomi og avansert vedlikehold skal redusere råstoff forbruk . FNs bærekreftsmål blir oftere og oftere
Rapport fra tatt med i foretaks forretningside og firmapresentasjoner . Tekniske installasjoner blir utstyrt med mer avansert instrumentering og analyseverktøyene blir kraftigere og mer brukervennlig . Resultatet er driftspersonellet får økt innsikt i utstyrets helsetilstand og kan optimalisere drift og vedlikehold . Produksjonen blir mer bærekraftig , utstyr kan i mange tilfeller repareres i stedet for å kasseres . Det er en helt klar trend at man nå ser på mulighetene for å kunne reparere utstyr , i stede for å kassere . Denne utviklingen gjelder mer enn elektromotorer , som det har vært vanlig å vikle om hvis den er ødelagt . Energi er en viktig del av Hannover Messen . Flere haller var tilegnet dette temaet . Vi ser klart at EU påvirker utvikling i europeisk industri langt