AMNYTT amnytt.no 4/2022 - Page 42

42 / 75

700 oppdaterte seg på NEK 400

Seminarprogrammet var bredt og omfattende . Spesielt lanseringsseminaret for nye NEK 400 var godt besøkt . Rundt 700 deltakere fikk med seg dette .
Under tre seminarer på Eliaden 2022 fikk mer enn 700 elektrofagfolk oppdatert seg på den siste versjonen av NEK 400 ( NEK 400:2022 ). Dette viser at de er opptatte av å installere sikre elanlegg , som oppfyller kravene i regelverket . – Da vi presenterte den nye versjonen av NEK 400 på Eliaden i 2018 gjennomførte vi kun ett seminar . Da var det en lang kø av folk som ville delta . I år var deltakerkapasiteten tredoblet , sier teknisk direktør Jon Steinar Hanstad i Nelfo . – Vi kjørte seminaret også som webinar . Her var det 3500 påmeldte deltakere , forteller Hanstad .
De viktigste endringene i NEK 400:2022 – Det er blant annet kommet nye krav til lading av elbiler . Her er det ikke lenger lov å bruke vanlig stikkontakt . Når det gjelder solceller skal nye krav gjøre anleggene mer brannsikre . Det er også kommet en ny delstandard om ladeklare bygg ( NEK 400-8-824 Ladeklare bygg ), sier Tommy Lundekvam , fagsjef lavspenning i NEK . Det er ikke nødvending å lese hele NEK 400:2022 for å få med seg endringene i standarden . Dette er oppsummert på side ni og ti . – Holder standardiseringen følge med den teknologiske utviklingen ? – Med 70 fagfolk i NK64 følger vi denne utviklingen nøye . Mange av disse er svært erfarne spesialister , som har arbeidet i bransjen i mange tiår .

” Ikke lenger lov å bruke vanlig stikkontakt til elbil ladning ”

AMNYTT NR . 4 2022
Stor interesse for å oppdatere seg på NEK 400 . ( Foto : Sørlie Media ) Rapport fra