AMNYTT amnytt.no 4/2022 - Page 41

41 / 75

Sikrer strømforsyningen til renseanlegget

Coromatic viste frem et reservekraftaggregat , dette skal til Gran kommune på Hadeland . Aggregatet skal sikre stabil strømforsyning til renseanlegget slik at ubehandlet avløpsvann ikke sendes ut i naturen . – Ved strømbrudd kan det skje overløp , det vil sa at urenset kloakk sendes ut i Randsfjorden . Det er det ingen som ønsker , sier Trygve Rognstad , enhetsleder VAR i Gran kommune . – Coromatic har spesialistkompetanse på reservekraft og våre løsninger sikrer samfunnskritisk infrastruktur over hele Norden . Vi tilbyr både hele og utvalgte deler av løsningen fra konstruksjon , prosjektering til idriftsettelse og service , sier Key account manager Lars Iversen hos Coromatic AS . Reservekraftaggregatet fra FG Wilson yter 550 kVA og veier ca . 5 tonn . Det skal betjene kommunens renseanlegg og sikre driften med stabil strømforsyning . – Våre reservekraftaggregater er konstruerte for å være fleksible , lette å installere og enkle å vedlikeholde . Vi leverer til sykehus , oppdrettsanlegg , datahaller og andre kritisk anlegg der strømbrudd kan få alvorlige konsekvenser , forteller Iversen . Reservekraftaggregatet har en tank i rammen , med full tank skal det kunne gå i 12 timer . Man kan montere på ekstra tank om det er ønskelig . Aggregatet vil starte automatisk om det blir strømfall i renseanlegget , men det kan også startes manuelt ved testing og vedlikehold . – Vi har en rekke mindre nødstrømaggregater og vi har gode rutiner for å teste dem . Det er viktig at de virker den dagen vi har bruk for dem , sier Rognstad . I perioder er det en del lyn og torden i området , også været kan by på utfordringer . – Storm og snørike vintre kan føre til at trær faller ned på ledningsnettet og forårsaker strømbrudd . Men det er flinke folk på Hadeland som sørger for å holde infrastrukturen oppe slik at den leverer som den skal , sier Rognstad .

” Konstruerte for å være fleksible , lette å installere og enkle å vedlikeholde ”

AMNYTT NR . 4 2022
Rapport fra