AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 31

Hva betyr løsningene for kundene er et helt sentralt spørsmål seriøse leverandører bør stille seg . – I år ønsker vi å fortelle besøkende på vår stand hvordan løsningene våre kan brukes til å effektivisere produksjonen , sa Scott Gardner til AM Nytt under Hannover messen . Gardner er øverste globale salgsansvarlig hos Siemens Digital Industries . – Målet med standen er å ikke ha så stort fokus rettet på produktene , men vise hvorledes utstyrte best kan utnytte . Videre er OT møter IT et sentralt budskap i år .

31 / 75

AMNYTT NR . 4 2022

Mer fokus på brukerne

Hva betyr løsningene for kundene er et helt sentralt spørsmål seriøse leverandører bør stille seg . – I år ønsker vi å fortelle besøkende på vår stand hvordan løsningene våre kan brukes til å effektivisere produksjonen , sa Scott Gardner til AM Nytt under Hannover messen . Gardner er øverste globale salgsansvarlig hos Siemens Digital Industries . – Målet med standen er å ikke ha så stort fokus rettet på produktene , men vise hvorledes utstyrte best kan utnytte . Videre er OT møter IT et sentralt budskap i år .
Av Jan Eirik Schiøtz