AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 25

25 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Roboter står for prosessene i selve monteringen .
– I det øyeblikket kunden kommer med en idé eller et behov , tar vi det direkte fra startgropen for å komme frem til riktig prosess og riktig utstyr – skreddersy en løsning som passer , for deretter å konstruere , bygge og teste både hos oss og hos kunden etter at anlegget er flyttet over , forklarer Flatmo . Når anlegget er satt i drift gjennomføres viktig opplæring , forteller Flatmo . Han forteller videre at i noen tilfeller må det skreddersys MES-systemer , der Intek er med kunden og tar frem dette systemet som er tilpasset det kunden trenger , og i andre tilfeller knyttes produksjonsutstyret tett opp mot mer standardiserte MES- og ERP-systemer .
Dette er noe som har endret seg en del de siste årene , og at det i dag er større krav til sømløs integrasjon mot kundens verdikjede , med alt fra logistikk og produksjonsinformasjon til sporbarhet og product-life-cycle management . Mye av dette bygger på å videreføre prosessdata og data du har på inngående deler – inn i en database over produktene som går ut . Altså full sporbarhet , noe det også stilles store krav til i batteriindustrien . Andre ting som ser ut som at kommer fremover er batterisystemer som merkes med sertifikat . Dette innebærer sporing på alle punkter , og som skal kunne dokumentere at det er produsert grønt .