AMNYTT amnytt.no 4/2022 - Page 23

« Det er en elektrisk revolusjon på gang i den maritime sektoren , og vi ønsker å levere de beste løsningene i bransjen », sa administrerende Geir Bjørkeli , da Corvus Energy feiret den store åpningen av sin automatiserte batterifabrikk i Bergen i 2019 . Siden har selskapet opplevd en eventyrlig vekst . Med på laget har de hatt automatiseringsspesialisten Intek Engineering AS . – Intek har utviklet produksjonslinjen , designet den , installert den , hatt igangkjøring og hjulpet oss med å optimalisere den , forteller fabrikksjef hos Corvus Energy , Frank Espeland .

23 / 75

AMNYTT NR . 4 2022

Intek automatiserer

produksjonen til

Corvus Energy

« Det er en elektrisk revolusjon på gang i den maritime sektoren , og vi ønsker å levere de beste løsningene i bransjen », sa administrerende Geir Bjørkeli , da Corvus Energy feiret den store åpningen av sin automatiserte batterifabrikk i Bergen i 2019 . Siden har selskapet opplevd en eventyrlig vekst . Med på laget har de hatt automatiseringsspesialisten Intek Engineering AS . – Intek har utviklet produksjonslinjen , designet den , installert den , hatt igangkjøring og hjulpet oss med å optimalisere den , forteller fabrikksjef hos Corvus Energy , Frank Espeland .
Av Leslie Henriksen