AMNYTT amnytt.no 4/2022 - Page 2

Ubegrenset

ytelse på begrenset plass

AF-E 400 – Best i sin klasse
• Unik ultrakompakt elektromagnetisk mengdemåler for bruk der plassen er begrenset . F . eks . i parallelle løp med en innbyrdes avstand på 2 mm
• Best i sin klasse på temperaturområde , lite trykkfall , nøyaktighet og måleområde
• 0D / 0D ingen krav til rettstrekk . Temperaturmåling integrert
• Utganger : 4 .. 20 mA , puls , frekvens , bryterfunksjon , IO-Link eller MODBUS
• NAMUR NE 107 diagnostikk
• Applikasjoner : - Sperrevann til pumper , purgevann til måleinstallasjoner - Doseringsmåler innenfor anlegg , industri og landbruk - Overvåkning av sirkulasjonsanlegg for varmt og kaldt vann - Dosering av kjemikalier eller additiver
cmp . krohne . com / afe400
produkter løsninger service