AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 143

1 / 2022 | Industry @ pps | 27
WINCC COLLABORATION

Hvordan dele informasjon mellom HMI-systemer

Med WinCC Unified Collaboration kan du utveksle informasjon mellom forskjellige Unified-servere og dermed spare tid til engineering og øke fleksibiliteten i anlegget .
Det kan være flere grunner til å operere med flere HMI-servere i anlegget . Systemene kan komme fra forskjellige underleverandører eller at du har krav eller ønsker om frittstående systemer for å kunne oppnå høyere tilgjengelighet og en viss redundans .
Men samtidig er det ofte at man ønsker et felles sted å operere de forskjellige anleggsdelene . Med dagens begrensede bemanning er det å ha all informasjon tilgjengelig sentralt viktig .
Med WinCC Unified Collaboration kan du oppnå alt dette . Her abonnerer en HMI-server på bilder og alarmer fra en eller flere andre servere og viser disse i egne vinduer . Her kreves minimalt med engineering for å få opp en felles sentral HMI da bildene og alarmene allerede er konfigurert lokalt .
Informasjon samlet på ett sted Å kunne kvittere alarmer fra forskjellige kilder på ett sentralt sted er ofte et ønske , men viser seg arbeidskrevende både å lage og å vedlikeholde . Med Collaboration vises alarmer fra flere servere i samme liste og eventuelle kvitteringer spres ut til tilhørende systemer . Operatøren slipper å løpe rundt mellom anleggsdelene for å kvittere alarmer på lokal HMI .
Kryptert informasjon Sikkerheten er det også jobbet mye med . Kommunikasjonen mellom HMI-systemene som deler informasjon er selvfølgelig kryptert med sertifikater på alle deltakere .
Les mer her For mer informasjon Geir Kvamme geir . kvamme @ siemens . com