AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 141

1 / 2022 | Industry @ pps | 25
Strenge krav til trafikksikkerhetssystemet Dette er en tungt trafikkert vei som krever sømløs trafikkavvikling for høyhastighetstrafikk hele året og det stiller strenge krav til det automatiserte trafikksikkerhetssystemet . Systemet for denne veistrekningen er utviklet og implementert av Tratec Norcon , med teknologi fra Siemens . Et slikt system må være enkelt å utvikle , programmere og vedlikeholde .
Automatisk overvåkning og kontroll Enkelt forklart er det trafikksikkerhetssystemet som automatisk overvåker og kontrollerer lys , skilt , bommer , kameraer osv . Skulle det oppstå situasjoner som for eksempel brann , punkteringer , kollisjoner eller stopp i tunnelene , vil dette bli registrert og rapportert til et overordnet system hos Vegtrafikksentralen , slik at sikkerheten til enhver tid er ivaretatt . Flere funksjoner ved overvåking av veier og tunneler ansees som sikkerhetskritiske og det er derfor behov for robust utstyr med høy grad av tilgjengelighet .
Sammen med Tratec Norcon har Siemens laget en referansefilm om prosessen og samarbeidet rundt E39 Kristiansand – Mandal prosjektet .
Se mer av denne historien med link til referansefilmen via denne websiden :
Trafikkstyring av vei og tunnel | Industri | Siemens Norway
Hele systemet er integrert i TIA Portal Vi Siemens har levert teknologien til automasjonsløsningen . Den har blant annet redundante PLS-er fra Simatic S7 1500-serien , Comfort paneler og det kompakte IO-systemet fra ET 200SP-serien . Lysstyringen i tunnelene blir håndtert via Dali-protokoll med tilpassede IO-kort . Dermed kan lyset styres uten eksterne komponenter i tillegg . PLS-logikk og programbibliotek har Tratec Norcon utviklet med programmeringsverktøyet TIA Portal hvor hele automasjonssystemet er integrert , og anlegget kan enkelt skaleres i forhold til størrelse og kompleksitet . Som et overordnet trafikkontrollsystem hos Vegtrafikksentralen er det benyttet SCADA-programvaren Simatic WinCC OA .
For mer informasjon Julie Hallenstvedt julie . hallenstvedt @ siemens . com