AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 14

14 / 75

AMNYTT NR . 4 2022
Det nye kabinett systemet er enkelt å installere

Beckhoff er et privateid selskap som selv styrer hvordan tilgjengelige ressurser utnyttes . For å sikre leveringsdyktighet har selskapets filosofi vært at de skal ha store nok lagre av råvarer slik at bestilte varer kan leveres . – Vi kan møte de fleste etterspørsler , sa Beckhoff . – Leveringstiden er nok noe lengre nå , enn før alle krisene kom . Men stort sett greier vi å skaffe til vei nødvendig råstoff , selv om det nå koster noe mer . Vi aner en bedring fra nyttår , men det er noe tidlig å si om det slår til . Men vår gode økonomiske stilling har resultert i at vi er mer leveringsdyktig enn mange av våre konkurrenter . For å redusere utfordringer i fremtiden er Beckhoff nå i ferd med å redesigne mange av sine produkter . Målet er å redusere avhengighet av elektronikk og redusere råvareforbruket . Det blir mindre CO2-avtrykk og avhengighet av eksterne faktorer . Til syvende og sist er det sluttbrukeren som tjener mest på dette .

To viktige nyutviklinger Hans Beckhoff er svært interessert i enkeltprodukter , samtidig som han er god oversikt over den teknologiske utvikling . Innledningsvis gikk han i detaljer inn på de enkelte produktene i porteføljen , før han kom med generelle betraktninger om status og hvordan industrien vil utvikle seg . De to store nyhetene var MX kontrollsystem og det kontaktfrie lineære forflytningssystemet XTS ( extended Transport System ).