AMNYTT amnytt.no 4/2022 - Page 134

1 / 2022 | Industry @ pps | 18
ENKEL , RASK OG BILLIG DIGITALISERING AV MOTORER

Veien til en digital induksjonsmotor

Elektriske motorer holder produksjonen gående og spiller en nøkkelrolle i utallige produksjonsprosesser i hele industrien . Feil på motorer eller andre deler av en drivlinje fører ofte til kostbar nedetid , og derfor er det viktig å overvåke tilstanden på motorer og drivlinjer for å oppdage feil tidlig . For å kunne treffe riktige tiltak til best mulig tid trenger man fullstendig oversikt over motorenes operasjonelle tilstand .
Når det gjelder lavspenningsmotorer , er den enkleste måten å få slik innsikt digitalisering basert på sensormodulen Simotics Connect 400 og skybasert analyse med SIDRIVE IQ Fleet app i Mindsphere . Du vil raskt få en omfattende oversikt over driftsdata for motorer brukt i ulike applikasjoner , som f . eks . pumper , vifter eller kompressorer . Installasjon og oppsett er gjort på få minutter over mobiltelefon og bluetooth .
SIDRIVE IQ Fleet gir deg muligheten til å holde konstant oversikt over tilstanden til de overvåkede motorene . Drifts- og tilstandsdata som tidligere ikke lot seg fange lar deg ikke bare forutse vedlikeholdsbehov og sette inn målrettede tiltak for å minimere nedetid , men legger også grunnlaget for optimering av arbeidsprosesser og energieffektivisering .