AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 127

1 / 2022 | Industry @ pps | 11
Transportsystemet ble installert samtidig som sykehuset ble bygget i 1981 / 82 . Så godt som alt mekanisk utstyr er fortsatt i bruk . Kjøreverket som kontainerne hektes fast på under transport , er av massivt metall , og designet på 1970 tallet . Det vil si at det ikke er pressede marginer som i dag . – Vi har kun hatt behov for å bytte ut noen av delene hvor kontainerne hukes fast , forteller Trond Mjåtveit Hansen . Han er avdelingsingeniør og ansvarlig for systemet . Noe får vi kanskje tak i hos dagens leverandør . Det har vært noen eierskifter siden systemet ble installert , men stort sett har de beholdt kompetansen . Utfordringen er at det ikke er fullt sett med reservedeler til gammelt utstyr . Det vi ikke får fra leverandør må vi få produsert av lokale mekaniske produsenter . Så langt har det gått greit .
Kjøreverket , som i tillegg til at kontainerne kan hektes på , sørger også for fremdrift . I skinnen som kjøreverket er festet til , er det 6 strømførende skinner . Fire av disse ble tidligere benyttet til hastighetsreguleringen . Denne funksjonen er nå overtatt av PLSer og frekvensomformere . I den opprinnelige installasjonen var det også mekanisk styrt posisjonering og ruting av kjøreverket . Nå er det RFID og PLSer som gjør jobben . Ny teknologi gir ny funksjonalitet .
Omfattende anlegg Det er mye som skal overvåkes og styres . Bygningsmassen er på 440 000 m2 . I alt er det 2,5 kilometer med bane , 42 kjøreverk , 550 kontainere , 30 terminaler og en lang rekke destinasjoner i syv etasjer , med 100 heiser , hvor utstyr og varer hentes og leveres . Brukt tøy og sengetøy sendes fra alle sengepostene . Enten direkte til vask eller hvis det er kontaminert med farlig smitte , til sterilisering før vask . Mat skal distribueres flere ganger om dagen . Avfall hentes på sengeposter og transporteres til område for forsvarlig håndtering . Rørpost benyttes fortsatt til blodprøver , men medisinsk utstyr transporteres med kontainersystemet . I løpet av et døgn kan det være så mange som opptil 1 400 forskjellige transportoppdrag . For å styre dette omfattende anlegget er det noen 10 000 talls tag kontrollsystemet må håndtere . Tilsvarende et stort industrianlegg .
De mest omfattende oppgraderingene har vært i styresystemet Nå bygges det et nytt bygg og internlogistikken oppgraderes . Ved de tre siste oppgraderingene er det Siemens utstyr som er benyttet . Det gjelder PLS , motorer og frekvensomformere . Den første versjonen av internlogistikken som ble installert i 1980 / 81 ble alle tomme kontainere sendt til en oppsamlingsplass . Når ny transport skulle gjennomføres ble det hentet kontainer fra oppsam-
Skrevet av AMNYTT