AMNYTT amnytt.no 4/2022 | Page 124

1 / 2022 | Industry @ pps | 8

Bli med på det grønne skiftet og lag dine egne ladestasjoner

Med Simatic ECC-modul kan du lade biler , busser , lastebiler , båter og fly på en trygg , kostnadseffektiv og driftssikker måte
Vår lange erfaring med elbil i Norge forteller en historie om mange feil og dårlige løsninger knyttet til lading . Ofte svikter kommunikasjon mellom kjøretøy og lader .
Datasikkerhet og endringer De fleste hurtigladere langs veien er allerede utdatert , også de som monteres i dag . Med Simatic som styringssystem kan norske aktører – integratorer og maskinbyggere – skape fremtidens ladeinfrastruktur som både er bærekraftig , skalerbar , fremover og bakoverkompatibel . Du vil være godt posisjonert for en digital og skybasert fremtid . Krav til datasikkerhet og stadige endringer og fremskritt står sentralt i dette eksplosive markedet , selve kjernen i det grønne skiftet . Via en kontroller kan både AC og DC uttak betjenes , med så mange ladeuttak som er nødvendig .
Trenger du lokal støtte til nettet er veien meget kort for styring , regulering og overvåking av både batteribank og ladere – og også til håndtering av periodisk overskuddskraft .
Alle standarder Med Simatic er det lagt til rette for å tilfredsstille alle standarder som kreves for å møte dagens typegodkjente kjøretøy , eksempelvis CCS2 for hurtiglading .
Via SIOS kan du laste ned programvare eksempler for å integrere betalingsløsninger og apper som tar seg av det kommersielle for sluttkunden .