AMNYTT amnytt.no 4/2022 - Page 122

1 / 2022 | Industry @ pps | 6
SCALANCE LPE9403

En plattform for alle formål

Bærekraftig nettverksoptimalisering og lokal datakraft for edgeog skyapplikasjoner .
Gjør applikasjonene dine mer fleksible : SCALANCE LPE ( Local Processing Engine ) samler inn og behandler data direkte i prosessen , og gjør dem tilgjengelig for andre systemer . Takket være det åpne Linux-operativsystemet og en kraftig CPU kan du med denne nye enheten håndtere et bredt spekter av applikasjoner samtidig . SCALANCE LPE lar deg implementere selvutviklede applikasjoner , i tillegg til apper som er tilgjengelige på markedet , ved hjelp av for eksempel Docker container .
Nye muligheter for evaluering og optimalisering Med riktig applikasjon kan du registrere og forhåndsbehandle produksjonsdata . Det gir deg mange muligheter for evaluering og optimalisering , som for eksempel prediktivt vedlikehold . Disse dataene kan deretter videresendes til et bredt utvalg av destinasjoner , for eksempel skyplattformer eller interne kundeapplikasjoner . Du kan også blant annet overvåke informasjon fra pågående nettverkstrafikk med applikasjoner for cyber-sikkerhet og oppdage uregelmessigheter i anleggsnettverket , såkalt Anomaly Detection .
Zero trust i industrielle nettverk blir mulig med Zscaler Cyber sikkerhet i OT-domenet har de siste årene fått økt oppmerksomhet . Vårt Defense In Depth konsept inkluderer flere områder for å skape ett sikkert OT-nettverk . De forskjellige områdene er anleggssikkerhet , systemintegritet og nettverkssikkerhet .
Defense In Depth konseptet overholder anbefalingene som er definert i den ledende standarden for sikkerhet i industriell automasjon – IEC 62443 . Innenfor nettverkssikkerhet er cellebeskyttelse fortsatt toppmoderne for OT-nettverk . Med økende digitalisering og IT / OT konvergens har det blitt nødvendig å også kunne implementere prinsipper fra IT-verden i OT-miljøet . Spesielt innenfor nettverkssikkerhet hvor det gjerne er en IT-avdeling som er ansvarlig for rutiner og prosedyrer for fjernarbeid og tilgang . På grunn av dette har vi gjennom samarbeid med Zscaler muliggjort for bruken av Zero trust prinsipper også i OT-verden . Dette er mulig ved å kjøre Zscaler Private Access App Connector som en Docker container på Siemens SCALANCE LPE . Det blir derfor mulig å bruke samme sikkerhetsløsning for både IT- og OT-domenet , noe som gir økt effektivitet samtidig som stabiliteten og oppetiden ivaretas .
Les mer her
For mer informasjon Petter Hansen Liljenstrøm petter . liljenstroem @ siemens . com