AMNYTT amnytt.no 4/2022 - Page 10

Pressemeldinger

Pressemeldinger

Eaton utvider samarbeidet med Microsoft om UPS-teknologi som samhandler med strømnettet

Energistyringsselskapet Eaton utvider sitt samarbeid med Microsoft om bruk av UPS-teknologi ( avbruddsfri strømforsyning ) i flere nøkkelmarkeder over hele verden . Satsingen er en del av et nytt strategisk rammeverk mellom Eaton og Microsoft som er designet for å møte store endringer i bransjen , inkludert digital transformasjon , bærekraft og energiomstilling .
Et nøkkelelement i det strategiske rammeverket er utnyttelsen av Eatons proprietære UPS-teknologi EnergyAware i Microsoft-prosjekter . Hovedfunksjonen til en UPS er å sørge for kontinuerlig strøm til virksomhetskritiske systemer , og å beskytte disse fra strømbrudd eller fall i strømkvalitet . Gjennom et nært samarbeid over flere år , har Eaton og Microsoft videreutviklet UPS-er med flere digitale funksjoner , som gjør at UPS-er kan brukes som en distribuert energiressurs for å støtte strømnett med høye nivåer av variabel fornybar energiproduksjon .
Utviklingen gjør det mulig med en ny generasjon datasentre som kan samhandle med og støtte strømnettet med levering av kritiske fleksibilitetstjenester . Dette gjør det mulig for datasentre å tjene penger på ressurser som ikke utnyttes til det fulle , for eksempel kan datasentre tilby energilagring og å levere hurtig frekvensregulering – tjenester som nettoperatørene i økende grad vil trenge etter hvert som andelen fornybar energi i nettet øker .
Daglig leder for digital- og energiomstillingsdivisjonen i Eaton , Craig McDonnell , forklarer viktigheten av dette : - UPS-er som samhandler og støtter strømnettet bidrar til utfasingen av ikke-fornybar energi på nettnivå , som betyr at bærekraftsgevinstene strekker seg utover datasentre . Dette er en game changer for energistyring i datasentre som har en svært positiv innvirkning på datasentres miljøprofil .